Zástupy (dohledy), výměna hodin a učeben          
Pátek 8. března 2019  
  1. h 2. h 3. h 4. h 5. h 6. h 7. h  Zástup    
  (dohled) za    
Třída/skup. 4. A 4. A 2. B 3. A       PRA    
Předmět UCT EKOspoj UCTspoj DAN          
Zástup/dozor h     D          
Ped., učebna odpadá PA  4. A VI   2. B VI  3. A          
       
Třída/skup. 4. A             KM    
Předmět NEJ                
Zástup/dozor h                
Ped., učebna odpadá                
       
Od příštího týdne budou změny už rozvrhu přes EduPage.